Condicions d'accés

La utilització del lloc web comunitatvalenciana.com suposa la plena acceptació per l'Usuari de totes les Condicions d’aquesta Informació Legal, de manera que si no està d'acord amb el contingut d’aquesta haurà d'abstenir-se de fer ús del web. L'Usuari es compromet a no utilitzar el web o els seus serveis i continguts de manera contrària al que disposa la legislació vigent que hi siga aplicable, o contra la moral i bons costums generalment acceptats o l'ordre públic. Turisme Comunitat Valenciana es reserva el dret de retirar l'accés al web, sense necessitat d’avís previ, a qualsevol usuari que contravinga el que disposa aquesta Informació Legal. Turisme Comunitat Valenciana es reserva el dret de modificar en qualsevol moment aquestes condicions.  

 

Registre d'accés

comunitatvalenciana.com utilitza cookies quan un usuari accedeix a certes pàgines contingudes en aquest lloc web. Aquestes cookies associen únicament un Usuari de manera anònima i el seu equip per al procés de generació d'estadístiques i control d'accés, sense proporcionar cap tipus de referència de la qual es puga derivar cap dada de caràcter personal. En el cas que hi haja una utilització de cookies de la qual es puga derivar alguna dada de caràcter personal, l'usuari serà informat convenientment d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. comunitatvalenciana.com utilitza Google Analytics per a controlar el tràfic i els hàbits de navegació pel web. Aquest sistema emmagatzema la data, l’hora, la procedència de l'Usuari, el lloc web del qual prové, la pàgina a què accedeix i el navegador que utilitza, dades que no són associades amb cap persona.  

 

Dades personals

En virtut de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vos informem dels aspectes següents: les dades de caràcter personal que introduïu a través de la pàgina web són obligatòries per a incloure-les en el “Fitxer d'usuaris del web turístic de la Comunitat Valenciana”, i el titular de les dades es fa responsable de la seua veracitat. La finalitat d’aquest fitxer és la gestió dels usuaris del web per a l'accés als diferents serveis i l'enviament de comunicacions turístiques promocionals de la Comunitat Valenciana a través del seu correu electrònic. Aquest fitxer es troba degudament inscrit en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. L'afectat podrà exercir els seus drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació personant-se en Turisme Comunitat Valenciana -que és la responsable del fitxer-, amb CIF Q-9655770-G i domicili social a la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre (Torre 2 3º), C/De la Democràcia, 77. 46018 València, o enviant-hi un escrit amb fotocòpia del seu DNI.  

 

Continguts propietat de Turisme Comunitat Valenciana

Els continguts d'aquest web estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Turisme Comunitat Valenciana o de tercers. En cap cas està autoritzada (i serà perseguida) la reproducció total o parcial de les dades i els continguts als quals es tinga accés en Turisme Comunitat Valenciana ni es podran utilitzar contravenint la legislació vigent en matèria de propietat industrial o intel·lectual. Els Usuaris que creguen que els seus drets de propietat intel·lectual han sigut infringits per l'ús no autoritzat dels seus treballs protegits que apareguen en aquest lloc web poden posar-se en contacte amb Turisme Comunitat Valenciana i sol·licitar que el contingut siga retirat o que l'accés públic siga bloquejat.  

 

Continguts d'usuaris

L'usuari accepta cedir a títol gratuït a aquest web els drets de reproducció, distribució, transformació i comunicació pública, en totes les possibles modalitats, de l'obra que envia, per a tot el món i per la durada màxima actualment prevista en la llei per a la protecció dels drets cedits i amb facultat de cessió a tercers. L'usuari que remet l'obra (que podrà estar constituïda per text, àudio, fotografies i/o obres audiovisuals) garanteix ser titular dels drets de propietat intel·lectual que, per virtut d'aquest contracte, cedeix i, per tant, mantindrà indemne aquest web davant de qualsevol reclamació de tercers derivada de l'incompliment de la garantia esmentada. En enviar la seua obra a aquesta secció, l'usuari accepta el contingut de les clàusules següents: - Aquest web decidirà sobre la idoneïtat de l'obra a l'efecte de la seua publicació i podrà adaptar-la tecnològicament, fragmentar-la i adequar-la al format idoni per a la seua publicació. - En cap cas s'acceptaran obres que afecten els principis següents: dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, respecte a la dignitat de la persona, principi de no-discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social, així com altres principis que puguen resultar vulnerats. - L'usuari declara, assegura i confirma a aquest web: 1. Que és major de 18 anys. 2. Que les seues dades identificatives són certes i verificables. 3. Que ell és l'autor material de l'obra que envia, que és original i no l'ha plagiat o usurpat de tercers. 4. Que, en el cas d'enviar fotografies, àudio o vídeos de persones, aquests han sigut elaborats amb el consentiment de les persones que hi apareixen i que aquestes persones són majors d'edat i donen el seu consentiment i accepten les conseqüències de l'enviament. En conseqüència, l'usuari es fa responsable d'aquestes manifestacions i, per tant, mantindrà indemne aquest web per l'incompliment de les garanties esmentades.  

 

Exempció de responsabilitat

La informació que ofereix comunitatvalenciana.com no pretén reemplaçar ni substituir qualsevol servei tècnic, legal o d'altre àmbit professional. Basant-se en els principis generals dels processos de comunicació electrònica, Turisme Comunitat Valencianae no garanteix que l'accés a la pàgina no puga ser interromput, patir retards, contenir errors o omissions o contenir virus. Per tant, la informació és proporcionada tal qual, sense garanties de cap tipus, expresses o implícites, sobre l'exactitud o precisió de la informació, ni es garanteix que siga completa. En cas d'interrupció per causes alienes a Turisme Comunitat Valenciana del subministrament de comunitatvalenciana.com als seus Usuaris, l'empresa posarà tots els mitjans al seu abast per a reposar el subministrament. Aquest web conté enllaços a pàgines web alienes a  Turisme Comunitat Valenciana per a comoditat dels seus usuaris. La inclusió d'aquests vincles no suposa que Turisme Comunitat Valenciana accepte cap responsabilitat sobre el contingut d'aquestes webs alienes a Turisme Comunitat Valenciana. Una vegada que un usuari es trobe en una altra web que no siga comunitatvalenciana.com haurà d'atenir-se a les indicacions legals que aquesta altra web indique. En el cas que un Usuari considere que algun dels enllaços porta a una pàgina web inadequada, pot posar-se en contacte amb nosaltres per a proposar-ne l’eliminació o modificació.  

 

Modificació de la web

Turisme Comunitat Valenciana es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment, modificacions en la informació continguda en el seu lloc web, així com de suspendre-hi l’accés en qualsevol moment i sense avís previ. Tant l'accés a aquest web com l'ús que puga fer-se de la informació continguda és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho fa. Turisme Comunitat Valenciana no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que puguen derivar-se d'aquest accés o ús de la informació. Així mateix, es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració, localització i condicions d'accés al lloc web, així com els continguts i les condicions requerides per a utilitzar-los.